O fumigacji - co, jak i dlaczego

Fumigacja próżniowa to proces usuwający z powierzonych archiwaliów, dokumentów, akt, książek, starodruków i antyków wskazane szczepy grzybów, bądź ich frakcje. Jest to najskuteczniejsza metoda dezynfekcji i konserwacji archiwaliów – proces, który daje możliwość przedłużenia żywotności akt, archiwów, dokumentów i antyków. Zadaniem fumigacji jest zwalczanie drobnoustrojów, szkodników, bakterii i wszelkich grzybów, które mogą rozwijać się na materiałach powodując ich zniszczenie co prowadzi do braku możliwości ich odczytania a nawet całkowitej utraty.

Proces fumigacji odbywa się w warunkach obniżonego ciśnienia (próżni), przy użyciu specjalnego gazu stanowiącego mieszaninę tlenku etylenu i dwutlenku węgla (tzw. gaz S-9). Gwarantuje on usunięcie wszelkich szczepów grzybów oraz najczęściej występujących i najodporniejszych ich frakcji. Gazowaniu poddane może być większość eksponatów, papierów, dokumentów, teczek, akt czy innych archiwaliów; to właśnie proces fumigacji gwarantuje przedłużenie wartości zabytkowej oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Od 2007 roku współpracujemy z archiwami, muzeami, bibliotekami, sądami oraz innymi podmiotami posiadającymi antyki, starodruki, akta sądowe oraz inne materiały przeznaczone do długoterminowego przechowywania. Posiadamy komorę fumigacyjną firmy KONVAK o pojemności 4,5 m3 (ok. 36 m.b.), a obsługujący ją pracownicy są gruntowo przeszkoleni i posiadają doświadczenie gwarantujące wykonanie usługi na profesjonalnym poziomie. Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

Posiadamy wyspecjalizowany tabor samochodowy, pozwalający na bezpieczny dla zbiorów archiwalnych transport z siedziby klienta do naszej komory fumigacyjnej i dalej do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę na terenie całego Kraju. Współpracujemy z niezależnymi laboratoriami mikrobiologicznymi. Na życzenie klienta wykonujemy badania mikrobiologiczne wybranych lub wskazanych próbek zbiorów dla stwierdzenia skuteczności przeprowadzanych procesów dezynfekcyjnych pod kątem zanieczyszczeń o charakterze mikrobiologicznym.